Nõuded

Nõudeid lisatulede paigaldamiseks ja kasutamiseks reguleerib Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.06.2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” lisa 1.

LAE ALLA MÄÄRUSE LISA SIIT

Põhilised nõuded kaugtuledele (Kood 203 määruse lisas)
  • M ja N kategooria sõidukile peab paigaldama kaks või nelikaugtulelaternat. See tähendab, et paaritut arvu (ehk ka ühte) lisakaugtuld ei ole lubatud paigaldada.
  • Samal ajal põlevate kaugtulede (sh lisakaugtulede) summaarne kontrollarv (ehk ref arv) ei tohi ületada 100. See tähendab, et sõiduki tehase kaugtulede ja lisatulede ref arv kokku võib olla kuni 100.
  • Kaugtulelaternale peab olema kantud valgustugevuse kontrollarv (ehk ref arv) ja üks järgnevast tähisest:
    a) R – kui on ette nähtud tavalise hõõglambi kasutamiseks;
    b) HR – kui on ette nähtud halogeenhõõglambi kasutamiseks;
    c) DR – kui on ette nähtud gaaslahenduslambi kasutamiseks.

Kui lisatuledes on ka parktuli, siis tuleb lähtuda tulede paigaldusel ka eesmise ääretulelaternale kehtestatud nõuetest (Kood 212 määruse lisas).

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded kood 201 punkt 1 ütleb, et kõik sõidukile paigaldatud valgustusseadmed peavad olema töökorras. Seega ei ole lubatud paigaldada tulesid dekoratsioonina, mis ei tööta.